Obavještavamo građane da će Opština Prnjavor u periodu od 01. 12. 2022. do 31. 12. 2022. godine sprovoditi anketu o ispitivanju zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor.

Anketiranje građana će obavljati anketar koji će nositi akreditaciju Opštine Prnjavor, ispred šalter sale Opštinske uprave Prnjavor.

Anketom će biti prikupljeni podaci o kvalitetu rada Opštinske uprave, javnih ustanova i preduzeća i Skupštine opštine Prnjavor.

Anketa se sprovodi metodom slučajnog uzorka građana starosti 18 godina i više.

Učešće građana je dobrovoljno, anonimno i od velike vrijednosti za unapređenje rada Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor.

Anketiranje građana vrši se prema Odluci o ispitivanju građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor objavljene u „Službenom glasniku opštine Prnjavor“, broj 32/17 od 01.12.2017. godine.