Nakon kraće i teške bolesti, danas nas je napustio Uroš Šušak. Uroš je rođen 16.01.1991. godine u Prnjavoru. Završio je Gimnaziju u Prnjavoru. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2013. godine i stekao akademsko zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede za biljnu proizvodnju – hortikultura. Akademske studije drugog ciklusa na programu biljne nauke završio je 21.02.2017. godine i stekao akademsko zvanje magistar hortikulture.

Bio je zaposlen u Opštinskoj upravi opštine Prnjavor pri Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Bavio se i proizvodnjom cvijeća i ukrasnog sadnog materijala. Radio je kao profesor stručnih predmeta i praktične nastave poljoprivredne struke u srednjim školama u Derventi i Modriči.

Bio je volonter mnogih humanitarnih, ekoloških i drugih akcija i jedan je od osnivača planinarskog društva u Prnjavoru, te veliki zaljubljenik u prirodu.