Potpisani ugovori za dodjelu plastenika u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje materijalno ugroženih osoba i mladih“. Dvadeset korisnika dobilo je plastenike površine 100 metara sa kompletnom opremom, sistemom za navodnjavanje, PVC konstrukcijom, folijama i sjemenkama, odnosno sadnim materijalom, uključujući i montažu plastenika na imanju korisnika.
Projekat se implementira u saradnji sa nevladinom organizacijom „Muslim Aid Association“ iz Sarajeva.
” Osnovna cijena jednog plastenika je 3.150 KM, od čega Grad Prnjavor sufinansira nabavku plastenika sa 40 odsto po jednom korisniku, odnosno 25.200 KM za sve korisnike, organizacija „Muslim Aid Association“ takođe 40 odsto, dok ostalih 20 odsto finansiraju krajnji korisnici”, rekao je vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Mišo Vujić.
Krajnji korisnici izabrani su na osnovu javnog poziva, u skladu sa socijalno materijalnim statusom (da je kandidat nezaposlen, da se radi o višečlanoj porodici, da su roditelji djece sa posebnim potrebama .. )
Korisnicima je danas održana i edukacija gdje su mogli dobiti više informacija o osnovama plasteničkog uzgoja i proizvodnje, o održavanju rasada, prihrani, zaštiti i sl.
Prnjavor je i 2019. godine u saradnji sa ovom nevladinom organizacijom realizovao isti projekat i tom prilikom dodijeljeno je 20 plastenika