Odsjek za razvoj Gradske uprave grada Prnjavor obavještava sve privredne subjekte iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju novu priliku dobiti bespovratna sredstva iz Challenge fonda, u okviru 3. poziva za prijavu aplikacija.
Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos 480.000 EUR, a rok za dostavljanje aplikacija je 28. decembar 2023. godine, do 16 sati.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startap, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 EUR, dok je za korisnike iz kategorije zrelih privrednih subjekata do 250 zaposlenih, koji posluju dvije godine i više, maksimalan iznos grant sredstava do 30.000 EUR. Aplikanti su obavezni obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati kraće od tri mjeseca i duže od 12 mjeseci.

Mogućnost prijavljivanja na javni poziv provodi se isključivo putem onlajn apliciranja na elektronski sistem za apliciranje i evaluaciju (eMSAE) koji se nalazi na web stranici www.c2c.ba, gdje je dostupan i vodič za aplikante, koji je sastavni dio aplikativnog paketa. Aplikacije koje budu dostavljene putem pošte (štampana forma), putem faksa ili na neki drugi način, neće biti uzete u razmatranje, niti će biti predmet ocjenjivanja.

U okviru prethodna dva poziva, iz Challenge fonda, odobrena su grant sredstva u iznosu 941.000 EUR za 38 privrednih subjekata.

Projekat Challenge to Change 3.0 je trogodišnji projekt ukupne vrijednosti 3 miliona EUR, koji finansira Švedska. Projekat implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, u partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća EDA. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.