Na 44. redovnoj sjednici, odbornici Skupštine opštine Prnjavor, raspravljaće sutra o 20 tačaka dnevnog reda. Na skupštinskom zasjedanju će se između ostalog naći prijedlog Odluke o dodjeli nagrada i priznanja u 2016. godini povodom 24. marta  – Dana opštine Prnjavor, prijedlog Odluke o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli poslovnih prostora i objekata na privremeno korišćenje, prijedlog Odluke o dodjeli objekata, podrumskih prostorija i zemljišta na privremeno korišćenje, prijedlog Odluke o dodjeli podrumskih prostorija na privremeno korišćenje, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, prijedlog Odluke o dodjeli na korišćenje poslovnog prostora i zemljišta Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Prnjavor, prijedlog Odluke o dodjeli na korišćenje poslovnih prostorija Boračkoj organizaciji opštine Prnjavor, prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 740/30 k.o. Potočani) u svojini opštine Prnjavor, te prijedlog Odluke o davanju ovlašćenja načelniku opštine za potpisivanje Aneksa Sporazuma o realizaciji projekta Povelič.

Pred odbornicima lokalnog parlamenta će se naći i Izvještaj o poslovanju KP “Vodovod” a.d. Prnjavor za period 01.01-31.12.2015. godine sa finansijskim pokazateljima, Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, modernizacije i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata na području opštine Prnjavor za 2015. godinu, Izvještaj o realizaciji Programa održavanja lokalne putne mreže za 2015. godinu, Izvještaj o realizaciji Programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu, Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini, Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2015. godini, Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2015. godinu kao i Plan utorška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekta koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2016. godinu.

Na sutrašnjem skupštinskom zasjedanju će se raspravljati i o Odluci, rješenjima i zaključcima Imovinsko-pravne službe, Nacrtu Odluke o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2016. godinu, te imenovati članovi Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja.