Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Opštine Prnjavor obavještava da je „Unicredit” banka a.d. Banja Luka u saradnji sa programom društvene odgovornosti „Za zajednicu“ raspisala konkurs za finansijsku podršku projektima.

Kategorija „Radim srcem“ namijenjena je mladim ljudima starosti do 35 godina koji imaju edukativni projekat ili kreativnu ideju baziranu na informacionim tehnologijama. Prednost imaju projekti koji imaju društveno korisne karakteristike, mada taj uslov nije neophodan za ispunjavanje uslova za učešće.

Pravo prijave projekata imaju fizička lica, udruženja građana, organizacije iz nevladinog sektora, kao i javne i privatne obrazovne ustanove.

Prijavljivanje projekata vrši se putem online obrasca, koji je dostupan na internet stranici http://zazajednicu.ba/. Rok za prijavu je 16.12.2016. godine.

Sva pitanja vezana za prijavu zainteresovani mogu poslati na e-mail adresu: [email protected].