Završni radovi na izgradnji vrtića teku planiranom dinamikom i vrtić u potpunosti dobija izgled koji smo željeli, rekao je danas načelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić, nakon obilaska radova i dodao da očekuje, da radovi budu završeni u septembru. „Završetkom ovih aktivnosti kapacitet vrtića će biti uduplan. Osim radova na proširenju vrtića, radilo se i u starom dijelu vrtića, proširena je kuhinja i renovirana kotlovnica“, rekao je načelnik Gatarić.

Slobodanka Vasić, v.d. direktora JU Dječiji vrtić „Naša radost“ zahvalila se načelnik Gatariću što je prepoznao problem nedostatka smještajnih kapaciteta i pokrenuo inicijativu za proširenjem vrtića, naglašavajući da je mali smještajni kapacitet bio dugogodišnji problem ove predškolske ustanove. „Ove godine su primljeni svi prijavljeni mališani i to se desilo prvi put u istoriji rada ove predškolske ustanove. Mali smještajni kapacitet je problem koji je pratio ovu ustanovu od samog početka rada i taj problem je sada riješen zahvaljujući načelniku Gatariću“, rekla je Vasić. Ona je dodala, da vrtić sada ima upisanih 191 polaznika, uključujući i područno odjeljenje u Donjoj Ilovi.

Akciju proširivanja dječijeg vrtića „Naša radost“ pokrenuo je načelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić inicijativom da se odbornici i funkcioneri odreknu dijela naknade u svrhu realizacije ovog projekta, a inicijativu su podržali i načelnici odjeljenja, kao i šefovi organizacionih jedinica u lokalnoj administraciji. U cilju prikupljanja potrebnih sredstava održan je niz sportskih i kulturnih manifestacija simboličnog naziva „Sedmica za dječiju radost“, kao i donatorsko veče, a prikupljena sredstva bila su dovoljna za početak realizacije ovog projekta. Projekat je realizovan u tri faze,  sredstva za realizaciju prve dvije faze obezbijedili su donatori, dok su u budžetu opštine objezbjeđena sredstva za realizaciju treće faze. Ukupna vrijednost projekta iznosila je oko 350.000 KM. Realizacijom projekta proširivanja dječijeg vrtića „Naša radost“ biće rješen dugogodišnji problem nedostatka smještajnih kapaciteta u ovoj ustanovi, a biće obezbijeđen i novi sadržaj, smještaj za djecu mlađu od tri godine tj. jaslice.