Sedma redovna sjednica Skupštine opštine održana je juče u sali hotela „Novi Nacional“. Na dnevnom redu, između ostalog, bio je Prijedlog odluke o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade za 2022. godinu, Prijedlog odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana upravljanja otpadom za opštinu Prnjavor za period od 2020. do 2025. godine, te Prijedlog odluke o usvajanju izmjene dijela Urbanističkog plana „Prnjavor“.

Odbornici skupštinske većine juče su imenovali za sekretara Skupštine opštine, Vojislavku Gatarić i vršioce dužnosti članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor, kao i Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor.

Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš rekao je u izjavi novinarima, da prilikom imenovanja članova upravnih odbora nije ispoštovana zakonska procedura, jer prema Zakonu o sistemu javnih službi, načelnik opštine daje prijedlog za članove upravnih odbora.

„Skupštinska većina je ignorisala moje upozorenje da ne postupaju u skladu sa zakonom i izabrali su ljude na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje. Žao mi je, što će ovakva njihova odluka sutra izazvati nepotrebne troškove Domu zdravlja.“, rekao je Tomaš.

Odbornici su juče usvojili i niz odluka o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor, kao i Prijedlog odluke o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o metodologiji za određivanje cijene vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda

Predsjednik Skupštine opštine, Mirko Bukvić naglasio je, da je Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o metodologiji za određivanje cijene vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda veoma bitna, budući da KP „Vodovod“ Prnjavor ulazi u sistem javnih vodovoda Republike Srpske i prilagođava se određenim projektima, prije svega drugoj fazi MEG projekta.

Na dnevnom redu, na prijedlog SDS naknadno je uvrštena Informacija o sanaciji i rekonstrukciji putnog pravca Šereg Ilova – Jovanići, u Pečeneg Ilovi, za čiju su izgradnju 2004. godine prikupljana novčana sredstva.

Komentarišući Informaciju, načelnik opštine, Darko Tomaš rekao je, da je presuda koja je sa opštinskog računa skinula 1.200.000 KM poremetila planirane investicije, uključujući i rekonstrukciju tog putnog pravca. „Čim priliv sredstava u opštinski budžet bude dovoljan da se investicije mogu realizovati, taj put će biti jedan od prioriteta.“, rekao je Tomaš.

Sjednica Skupštine opštine, sedma po redu završena je oko 18.00 časova.