U povodu obilježavanja 24. marta, Dana opštine Prnjavor sinoć je u Centru za kulturu održan koncert „Muzika za sve“ Orkestar gitara „102 gitarske žice“. Na repertoaru ovog orkestra bila su simfonijska djela i orginalna orkestarska djela za gitaru. Orkestar gitara „102 gitarske žice, zajednički je projekat profesora i nastavnika gitare muzičkih škola “Savo Balaban” i “Vlado Milošević” iz Banjaluke, Umjetničke škole iz Bihaća, kao i profesora i studenata Katedre za gitaru, Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci. Osmišljen je kao regionalna saradnja profesora, nastavnika i studenata sva tri pomenuta grada sa akcentom na promociji i popularisanju orkestarske muzike na klasičnoj gitari, kao i međusobnoj saradnji muzičkih pedagoga i onih koji će to uskoro postati.