Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave Prnjavor obavještava javnost opštine Prnjavor, da je dana, 18. jula 2018. godine stupio na snagu novi Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 62/18). Na osnovu novog Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, Opštinska uprava opštine Prnjavor donijela je Odluku o olakšicama u plaćanju za sve boračke kategorije, lica sa težim invaliditetom, socijalno ugrožena, izbjegla, raseljena lica, te povratnike i žene žrtve rata. Iz Odjeljenja za prostorno uređenje apeluju na građane da iskoriste pogodnosti za legalizaciju i podnesu zahtjev do 18. januara 2019. godine. Nakon navedenog datuma, naknade za legalizaciju biće uvećane za 20%. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti u prostorije Opštinske uprave opštine Prnjavor u Odjeljenje za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarije broj 6, 7 i 8, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova, ili na brojeve telefona 051/663-162 i 051/660 – 905.