Opština Prnjavor se priključila medijskoj kampanji „Budi vidljiv, ne budi figura“ koja je počela 15. februara i koju zajednički provode Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja RS i Auto-moto savez Republike Srpske. Cilj kampanje je povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj kroz povećanje bezbjednosti pješaka, naročito u noćnim uslovima odvijanja saobraćaja, te u uslovima gradskog saobraćaja.

Kampanjom „Budi vidljiv, ne budi figura“ želi se ukazati pješacima na opasnosti kojima su izloženi prilikom kretanja kolovozom noću, upotrebi svjetloodbojnih prsluka ili drugih sredstava za osvjetljavanje pješaka, kao i na važnost pravilnog prelaska kolovoza, te vozačima ukazati potrebu opreznijeg kretanja u naselju, van naselja i u zonama škola i na drugim mjestima gdje se mogu očekivati pješaci. U saobraćajnim nezgodama u Republici Srpskoj u 2016. godini smrtno su stradala 23 pješaka, što je za 32,3% manje nego u 2015. godini. Prema podacima iz MUP-a najviše poginulih je starije od 60 godina i skoro sve nesreće su se dogodile u noćnim uslovima odvijanja saobraćaja i to van naselja, na otvorenom i neosvijetljenog dijelu puta. Kampanja „Budi vidljiv, ne budi figura“ će trajati do 28. februara.