Javna rasprava o Nacrtu plana kapitalnih investicija opštine Prnjavor za period 2019-2021. godine biće održana u srijedu, 3. aprila 2019. godine sa početkom u 12.00 časova u Centru za kulturu. Nacrt plana dostupan je građanima putem linka – Nacrt plana , u šalter sali i mjesnim kancelarijama Opštinske uprave, kao i u Odjeljenju za stambeno – komunalne poslove i investicije, svakim radnim danom, počev od 27.3 do 3.4.2019. godine. Primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti i elektronske pošte [email protected] do dana održavanja javne rasprave ili na javnoj raspravi. Iz Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i investicije pozivaju zainteresovane građane da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u kreiranju navedenog plana.