U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, 9. maj – Dan pobjede nad fašizmom je republički praznik i neradni dan.

U dane republičkog praznika, u okviru prijavljenog radnog vremena mogu da rade:

  • subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe),
  • subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda,
  • subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima – benzinske pumpe,
  • subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem, uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom.