Na osnovu člana  21. Odluke o neposrednom učešću građana u lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 31/17), Skupština opštine Prnjavor obavještava javnost da će u četvrtak, 14. juna sa početkom u 9:00 časova biti održana 17. sjednica Skupštine opštine Prnjavor prema navedenom dnevnom redu:

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. Informacija o radu Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banjaluka, za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog plana „Prnjavor“,
 5. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje objekta,
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupovini zemljišta sa Malešević Vesnom, kćerkom Novaka, iz Prnjavora,
 7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor,
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za ravnopravnost polova opštine Prnjavor za period 2018-2020. godina,
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga broja i prostornog rasporeda osnovnih škola sa školskim upisnim područjima na području opštine Prnjavor,
 10. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade za 2019. godinu,
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju otpadom,
 12. Prijedlog Odluke o prostorijama i visini naknade za zaključenje braka i vrsti i visini naknade za posebne usluge iz oblasti opšte uprave,
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Istok 2, istok 3 i jug 1“ (izmjena III),
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Plana kapitalnih ulaganja na području opštine Prnjavor za 2018. godinu,
 15. Prijedlog Odluke o osnovanosti utvrđivanja opšteg interesa radi provođenja postupka eksproprijacije zemljišta u svrhu provođenja projekta sanacije, čišćenja i rekonstrukcije rijeka Vijake i Ukrine,
 16. Nacrt Odluke o usvajanju izmjena dijela Urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ (izmjena V),
 17. Program za smanjenje rizika od elementarne nepogode i druge nesreće,
 18. a) Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2017. godinu,

b) Plan utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice,izgradnju                                objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne                      opreme za 2018. godinu,

 1. Izvještaj o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave opštine Prnjavor za 2017. godinu,
 2. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2012-2020. godina, u 2017. godini,
 3. Izvještaj o provedenim izborima za članove Savjeta mjesne zajednice Gusak-Gajevi,
 4. Informacija o izgrađenim spomenicima poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpspke i planu organizovanja parastosa poginulim borcima OOR u opštini Prnjavor u 2017. godini,
 5. Informacija o korišćenju javnih površina za godinu,
 6. Informacija o organizovanju i naplati komunalne naknade u 2017. godini,
 7. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. članova Odbora za žalbe opštine Prnjavor,                                  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. članova Odbora za žalbe opštine Prnjavor,
 1. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Prnjavor,                             b) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Prnjavor,                       v) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Prnjavor,         g) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Prnjavor,
 2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor i jednog člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Prnjavor i raspisivanje Javnog konkursa,                                                                                           b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Prnjavor i jednog člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Prnjavor.

 

 

SEKRETAR  SKUPŠTINE OPŠTINE

Sretko Aulić, dipl. pravnik