POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENjU ISTRAŽNIH RADOVA NA BUŠOTINAMA U OKVIRU PROJEKTA VODOSNABDIJEVANjA U VIJAČANIMA GORNjIM I GORNjIM VIJAČANIMA

Istražni radovi na bušotinama u okviru projekta vodosnabdijevanja dvije susjedne mjesne zajednice u opštinama Prnjavor i Čelinac, ukupne vrijednosti 52.650 KM, trebali bi biti nastavljeni u narednih 15 dana, do kada se očekuje dobijanje potrebne saglasnosti od nadležnog republičkog ministarstva, rekao je načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš.

Tomaš je juče potpisao ugovor o izvođenju istražnih radova sa preduzećem “Ipin” iz Bijeljine, kojim su obuhvaćene tri faze radova sa rokom završetka 12 mjeseci.

On je istakao da ne sumnja u kvalitet radova povjerenih preduzeću iz Bijeljine jer je to, kako kaže, jedno od najozbiljnijih preduzeća u BiH koje obavlja ovu vrstu djelatnosti.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković, koji je naveo podatak da će na ovaj način vodu dobiti oko 40 domaćinstava u Vijačanima Gornjim u opštini Čelinac i oko 60 domaćinstava u Gornjim Vijačanima u opštini Prnjavor.

Predstavnik preduzeća “Ipin” iz Bijeljine Vaso Novaković naveo je da će učiniti sve da radovi budu izvedeni kvalitetno, u predviđenom roku, i pojasnio da je riječ o detaljnim hidrogeološkim istraživanjima i istražnom bušenju.

Opštine Prnjavor i Čelinac su početkom godine potpisale sporazum o rješavanju pitanja vodosnabdijevanja u mjesnim zajednicama Vijačani Gornji i Gornji Vijačani.

Opština Čelinac imala je obavezu da uradi početni projekat istraživanja, a opština Prnjavor da sprovede tendersku proceduru za izbor izvođača radova na eksploatacionoj bušotini i bunaru, utvrđivanju količine vode i izradi elaborata sanitarne zaštite.

SRNA, T.S.

NAREDBA O REGULISANjU RADA TRGOVINSKIH, UGOSTITELjSKIH I DRUGIH RADNjI

Na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije donesena je Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor.

 1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Prnjavor i zaštite i spasavanja stanovništva do 16.11.2020. godine zabranjuju se:
 • sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,
 • muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće,
 • sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode).
 1. Obavezuju se građani da:
 • na otvorenom i u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra,
 • u zatvorenim prostorijama da se, pored nošenja zaštitne maske i održavanja fizičkog rastojanja od dva metra, pridržavaju uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.
 1. Izuzetno od podtačke 1) tačke 2. obaveze nošenja maske su izuzeta:
 • lica mlađa od 7 godina života,
 • lica sa posebnim potrebama koja ne mogu skinuti masku bez pomoći drugih,
 • lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.
 1. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:
 • usluge pružaju zaštićeni maskom,
 • obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
 • obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
 • pridržavaju se uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za organizovanje rada, u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.
 1. Ograničava se rad do 16.11.2020. godine od 06.00 do 22.00 časa, a nedjeljom od 07.00 do 12.00 časova:
 • trgovinama na veliko,
 • trgovačkim centrima i svim trgovinama na malo prehrambenom i neprehrambenom robom,
 • fitnes centrima (fitnes, bodi-bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),
 • privatnim stomatološkim ambulantama,
 • svim subjektima koji obavljaju zanatsko-uslužne djelatnosti,
 • poljoprivrednim apotekama,
 • drogerijama.
 1. Ograničava se rad do 16.11.2020. godine od 06,00 do 24,00 časa:
 • ugostiteljskim objektima za ishranu i piće,
 • subjektima koji vrše dostavu hrane, ako su registrovani za obavljanje te djelatnosti.
 1. Do 16.11.2020. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.
 2. Ograničava se rad do 16.11.2020. godine od 05,00 do 15,00 časova stočnoj pijaci i tržnici na veliko.
 3. Ograničava se rad do 16.11.2020. godine od 06,00 do 22,00 časa radnim danom, a nedjeljom od 07,00 do 17,00 časova tržnici na malo i zelenoj pijaci.
 4. Subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda, ograničava se rad do 16.11.2020. godine od 06,00 do 24,00 časa.
 5. U propisanom redovnom radnom vremenu mogu raditi:

–  dragstori,

–  bazeni, „wellnes“ i spa centri posebno i u sklopu objekata za smještaj,

–  dječiji vrtići i

–  igraonice.

 1. Benzinske pumpe nastavljaju da rade u dosadašnjem režimu, s tim da se ograničava rad ugostiteljskog dijela objekta do 24,00 časa.
 2. Hoteli, hosteli i moteli mogu pružati usluge smještaja gostiju bez vremenskog ograničenja, kao i usluge ishrane i pića gostima i trećim licima sa vremenskim ograničenjem od 06,00 do 24,00 časa.
 3. Apoteke mogu da rade svakim danom od 07,00 do 22,00 časa.
 4. Svi naprijed navedeni subjekti dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19  bolesti na radnom mjestu.
 5. Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave dužni su:

– organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i

– na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

 1. Svi naprijed navedeni subjekti mogu samostalno vršiti dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa Uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.
 2. Opštinska uprava, javna preduzeća i ustanove organizovaće svoj rad kako slijedi:
 • na ulazu u sve službene prostorije organa ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
 • održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i
 • kontrola broja korisnika usluga šalter sale i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od dva metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.
 1. Pravni subjekti kao i javna preduzeća i ustanove trebaju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.
 2. Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova- Policijska stanica Prnjavor, te inspektori i komunalni policajci Odjeljenja za inspekcijske poslove opštine Prnjavor.
 3. Nepoštovanje mjera zabrane iz tačke 1. i 2. ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 11/15) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/17, 42/20 i 98/20).

Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor

OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE: ČETIRI NOVOZARAŽENA, PRODUŽENE MJERE DO 16. NOVEMBRA

Opštinski štab za vanredne situacije održao je danas sjednicu na kojoj je zaključeno, da je su u protekla 24 časa registrovana četiri lica zaražena virusom korona, a radi se o muškim osobama, mlađe i srednje životne dobi.

Pod zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi 80 osoba.

U skladu sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, do 16. novembra 2020. godine zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode), kao i muzika uživo u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće.

Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, obavezuju se građani, da na otvorenom i u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra. Od obaveze nošenja maske, izuzeta su djeca mlađa od 7 godina, lica sa posebnim potrebama koja ne mogu skinuti masku bez pomoći drugih i lica koja obavljaju fizičku, sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na građane da budu odgovorni i poštuju epidemiološke mjere i preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Od početka pandemije, na području opštine registrovane su 264 osobe zaražene virusom korona, dok je 228 lica oporavljeno.

OPŠTINI PRNjAVOR ODOBRENA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“

Vlada Republike Srpske doznačiće Opštini Prnjavor finansijska sredstva u iznosu od 210.000 KM za realizaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj II“, a sredstva će biti obezbjeđenja preko Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Projekat „Zeleni ekonomski razvoj II“ podrazumijeva zamjenu 1280 rasvjetnih tijela na području opštine Prnjavor, odnosno zamjenu postojeće LED rasvjete na području grada i još 400 rasvjetnih tijela u mjesnim zajednicama.

Opština Prnjavor i UNDP potpisali su sporazum o zajedničkom finansiranju projekta, a prema potpisanom sporazumu, UNDP učestvuje sa 200.000 KM, dok će lokalna zajednica za finansiranje projekta obezbjediti dodatnih 210.000 KM.

CVIJANOVIĆ: POSLOVNA ZONA “VIJAKA” – PUN POGODAK

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je juče da je Poslovna zona “Vijaka” u Prnjavoru, u kojoj proizvodne pogone ima već nekoliko preduzeća, pun pogodak i da je ova lokalna zajednica odlično iskoristila činjenicu da će tim područjem prolaziti auto-put.

Cvijanovićeva je nakon posjete preduzeću “Veli”, koje se bavi proizvodnjom zaštitnih čizama, rekla da je zadovoljstvo vidjeti ovakav privredni kapacitet koji zapošljava 86 ljudi sa namjerom da taj broj bude mnogo veći, sa prepoznatljivim proizvodom koji nalazi svoje mjesto na globalnom tržištu jer su prisutni na svim kontinetima.

“Oni su istovremeno naišli na podršku lokalnih vlasti, koje istu podršku imaju od republičke vlasti, da bismo mogli da zapošljavamo ljude i mijenjamo privredni ambijent. Puna podrška svakome ko ima ovakvu inicijativu i ko želi da u saradnji sa Vladom Republike Srpske i drugim republičkim institucijama jača svoju lokalnu zajednicu”, poručila je predsjednik Srpske.

Ona je napomenula da je inicijativa načelnika opštine Prnjavor o poslovnoj zoni na Vijaci počela u vrijeme dok je ona bila predsjednik Vlade Srpske.

“Zajedno smo rješavali pitanje zemljišta, uređenje određenih odnosa, ali smo bili svjesni činjenice da će auto-put znatno promijeniti privrednu ponudu na teritoriji svih opština kroz koje prolazi auto-put. Prnjavor je to odlično iskoristio”, rekla je Cvijanovićeva.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš istakao je da je Vlada Republike Srpske vlasništvo nad više od 120.000 hektara zemljišta na lokaciji sadašnje poslovne zone prenijela na opštinu Prnjavor.

“Minimalna vrijednost tog zemljišta je oko 24 miliona KM, što je ogromna prednost opštine Prnjavor. Uz izgradnju auto-puta dobili smo novu razvojnu perspektivu. Izmjenom skupštinskih odluka, uspjeli smo da stvorimo privrednicima povoljno poslovno okruženje”, rekao je Tomaš.

On je precizirao da je zemljište u skladu sa zakonom prometovano po cijenama šest do sedam puta nižim od tržišne s ciljem da se pomogne privrednicima, a da je stopa poreza na nepokretnosti smanjena na najniži mogući nivo.

Tomaš je rekao da u Poslovnoj zoni Vijaka trenutno ima sedam privrednih subjekata koji su kupili veće placeve.

“Firma `Veli` kupila je 30.000 metara kvadratnih zemljišta, a na oko 10.000 metara kvadratnih zemljišta pomoć opštine je bila viša od 100.000 KM”, naveo je on.

Tomaš je naglasio da ovo preduzeće ima izvoz u vrijednosti od oko 10 miliona KM, te da je u posljednja dva mjeseca zaposlilo dodatni broj radnika.

Direktor firme “Veli” Dajana Smiljić rekla je da se ovo preduzeće bavi proizvodnjom zaštitnih čizama, da godišnje proizvede oko milion pari obuće, a oko 90 odsto proizvoda izvoze širom svijeta.

Ona je napomenula da od pojave virusa korona nisu imali negativnih posljedica na proces proizvodnje i da su sve vrijeme radili u stopostotnom kapacitetu.

SRNA, T.S.

JEDNO NOVOZARAŽENO LICE NA PODRUČJU OPŠTINE

U protekla 24 sata na području opštine Prnjavor registrovano je jedno lice zaraženo virusom korona, a radi se o osobi mlađe životne dobi, muškog pola.

Pod zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi 71 lice.

Od početka pandemije, na području opštine registrovano je 260 lica zaraženih virusom korona, dok je 228 osoba oporavljeno.

ŠEST NOVOZARAŽENIH U PROTEKLA DVA DANA

U proteklih 48 sati na području opštine Prnjavor registrovano je šest lica zaraženih virusom korona. Četiri novozaražena su muškog pola, tri mlađe i jedno starije životne dobi, dok je jedna ženska osoba mlađe, a druga srednje životne dobi.

Pod zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi 67 lica.

Od početka pandemije, na području opštine registrovano je 259 lica zaraženih virusom korona, dok su 224 osobe oporavljene.

DVA NOVOZARAŽENA LICA NA PODRUČJU OPŠTINE

U protekla 24 sata na području opštine Prnjavor registrovana su dva lica zaražena virusom korona. Novozaražena lica su muškog i ženskog pola, starije životne dobi i hospitalizovana su u Univerzitetsko kliničkom centru Republike Srpske.

Pod zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi 67 lica.

Od početka pandemije, na području opštine registrovana su 253 lica zaražena virusom korona, dok su 222 osobe oporavljene.

JELENA GAJIĆ I OSMAN JUNUZOVIĆ POBJEDNICI 21. ULIČNE TRKE

Jelena Gajić iz Atletskog kluba “Prnjavor” i Osman Junuzović iz Atletskog kluba “Doboj-Istok” pobjednici su 21. Međunarodne ulične trke održane danas u Prnjavoru.

U glavnoj trci drugo mjesto kod muškaraca pripalo je Stefanu Ćukoviću iz Atletskog kluba “Sarajevo”, a treće Belminu Mrkanoviću članu kluba “Doboj-Istok”, dok je kod žena drugo mjesto zauzela Slađana Stamenković iz “Crvene zvezde” iz Beograda, a treće Lusia Kimani iz Banjaluke.

Junuzović je u izjavi Srni rekao da mu je drago što se nakon pauze od dvije godine i to pobjedom ponovo vratio na stazu u Prnjavoru.

“Od samog početka sam uspio da nametnem težak ritam, ali koji meni odgovara i do kraja trke zadržati prednost” , rekao je Junuzović.

Prnjavorčanka Jelena Gajić kaže da su trka i konkurencija bili dobri, a staza izuzetno zahtjevna.

“Bilo je teško nadati se pobjedi, ali uprkos svemu uspjela sam po prvi put da se domognem pobjede u seniorskoj konkurenciji. Velika je privilegija, čast i zadovoljstvo biti prvi u svom gradu, posebno u disciplini u kojoj inače ne nastupam”, rekla je Gajićeva Srni.

Međunarodnoj uličnoj trci u Prnjavoru prisustvovao je i predsjednik Atletskog saveza Republike Srpske Duško Ivičić koji je organizatoru trke Atletskom klubu “Prnjavor” uputio riječi zahvalnosti na uspješno realizovanoj sportskoj manifestaciji.

“U vrijeme pandemije kada imamo mnoga ograničenja veliko je zadovoljstvo kada se atletska takmičenja realizuju. Zahvaljujemo Željku Petroviću i njegovom timu što su smogli snage da po 21. put organizuju trku”, rekao je Ivičić.

I načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš, kao generalni pokrovitelj ulične trke, uputio je čestitke Atletskom klubu “Prnjavor” koji je uprkos poteškoćama zbog virusa korona i nakon sedam mjeseci odgađanja uspio organizovati sportski događaj koji svake godine okuplja veliki broj takmičara.

“Ovo je jedan od rijetkih sportskih događaja koji je organizovan u našoj opštini ove godine. Iako nije održan u martu kada je bilo planirano značaj ove manifestacije nije umanjen, posebno imajući u vidu da trka ima status pet zvjezdica Evropske atletske federacije” , rekao je Tomaš.

Predsjednik kluba “Prnjavor” Željko Petrović kaže da je zadovoljan što su uspjeli da organizuju trku u trenutnim uslovima.

“Imali smo više od 100 takmičara u glavnim trkama, a dosta djece smo imali u pratećim školskim i ciciban trkama. U sadašnjim uslovima u kojima živimo i radimo napravili smo izuzetno dobru sportsku priredbu” , rekao je Petrović.

On je izrazio zadovoljstvo i pobjedom Jelene Gajić jer, kako je podsjetio, u proteklih 10 godina niko od atletičara iz Prnjavora nije uspio da pobijedi u trci na 5.000 metara.

Na 21. Međunarodnoj uličnoj trci u Prnjavoru učestvovali su atletičari iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i BiH.

Glavnim trkama prethodila su takmičenja učenika osnovnih škola od prvog do devetog razreda, srednjih škola, cicibana i veterana. Sve trke su održane uz poštovanje propisanih mjera Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Glavni sponzor trke je preduzeće “Komerc mali” iz Prnjavora.

SRNA, T.S.

DANAS MEĐUNARODNA ULIČNA TRKA

Međunarodna ulična trka “Prnjavor 2020”, čiji je domaćin Atletski klub /AK/ “Prnjavor”, biće održana danas uz posebne mjere zbog pandemije virusa korona.

Trka, koja je više puta odgađana zbog novonastale epidemiološke situacije, održava se povodom 24. marta – Dana opštine Prnjavor, a ove godine je dobila prestižni status pet zvjezdica.

“Nadamo se da ćemo organizacijom uspjeti da održimo uslove Evropske atletske asocijacije. Dobili smo podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Opštine Prnjavor i Opštinskog štaba za vanredne situacije”, rekao je Srni predsjednik AK “Prnjavor” Željko Petrović.

On je naveo da će u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske biti ispoštovani predviđena distanca između učesnika i nošenje zaštitnih maski.

“Žao nam je što ovaj put na stazi nećemo vidjeti Kenijce i Etiopljane jer bi oni po povratku u svoje zemlje morali ići u karantin na 15 dana, ali ćemo uprkos tome imati kvalitetnu trku uz nastup najboljih atletičara iz Srbije, Hrvatske i BiH”, istakao je Petrović.

On je zahvalio timu AK “Prnjavor” koji je i u ovom spacifičnom vremenu uspio organizovati 21. Međunarodnu uličnu trku, kao i zlatnom sponzoru preduzeću “Komerc Mali” iz Prnjavora.

Prve trke u kojima će nastupiti cicibani, učenici osnovnih i srednjih škola počinju u 13.50 časova, a početak glavne međunarodne trke predviđen je u 14.30. časova.

SRNA, T.S.