MIRELA MILIJAŠ, vedoucí oddĕlení
Adresa: Svetog Save 10
Telefon: 051/663-367, 051/663-267
fax: 051/663-267
E-mail: [email protected]

V RÁMCI ODDĔLENÍ PRO INSPEKČNÍ PRÁCE  JSOU ORGANIZOVÁNY DVĔ SEKCE:

 • sekce pro inspekční dozor  a
 • sekce pro činnost komunální policie.

V RÁMCI SEKCE PRO INSPEKČNĺ DOZOR  JSOU ORGANIZOVANÝ:

 • Obchodní inspekce,
 • Zemĕdĕlská inspekce,
 • Veterinární inspekce,
 • Urbanistická-stavební inspekce,
 • Ekologická inspekce,
 • Potravinářská inspekce
 • Zdravotní inspekce,
 • Dopravní inspekce.

SEKCE PRO ČINNOST KOMUNÁLNÍ POLICIE:

Občané mohou hlásit protiprávní jednání právnických osob, fyzických osob a podnikatelů, kteří jsou předmĕtem komunálního dozoru inspekce , v období od 07,00 do 15,00 hodin na následující telefony :

 • 051/663-367 – Vedoucí Oddĕlení pro inspekční práce,
 • 051/663-267 – Sekce pro inspekční dozor,
 • 051/660-808 – Sekce pro činnost komunální inspekce nebo

písemnĕ na adresu:

Mĕsto Prnjavor
Oddĕlení pro inspekční prace
ul. Svetog Save číslo 10
78430 Prnjavor.