Dnevni red 26. sjednice Skupštine opštine Prnjavor

  1. Aktuelni čas,
  2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,

2.1. Odluka Mikić Ljubiša

2.2. Odluka Rizba

2.3. Odluka Đenić Milorad

3. Odluka o usvajanju Programa zona sanitarne zaštite vode za piće izvorišta „Povelič” i ,,Dabrak”, opština Prnjavor (prijedlog),

 Program zona sanitarne zaštite vode za piće izvorišta “Povelič” i “Dabrak” opština Prnjavor

4.Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Blok između ulica Stevana Nemanje, Alekse Malića i Cara Lazara“ (prijedlog),

4.1. PPO

5. Odluka o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana Poslovno-turističke zone „Vijaka“ u Prnjavoru (izmjena II) (prijedlog – po skraćenom postupku),

5.1. PPO

6a) Odluka o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Jelšingrad“ (izmjena VI)  (prijedlog),

6a.1. Granice obuhvata

6b) Rješenje o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene dijela Regulacionog plana „Jelšingrad“ (izmjena VI),

7. Odluka o mjesnim zajednicama na području opštine Prnjavor (prijedlog),

7.1. Granice MZ

8a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 1817/3) u svojini opštine  Prnjavor (prijedlog),

8b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja,

9. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o prodaji nepokretnosti sa Mušinović Mirsadom sinom Omera iz Konjuhovaca, opština Prnjavor (prijedlog),

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu (nacrt),

11.Informacija o radu Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banjaluka, za period 1.1.2018. do 31.12.2018. godine,

12. Izvještaj o finansijskom poslovanju sportskih klubova opštine Prnjavor koji su koristili sredstva iz budžeta Opštine Prnjavor za godinu,

13. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2012-2020. godina, u 2018. godini,

14.Izvjerštaj o realizaciji Programa rada Skupštine opštine Prnjavor i odluka Skupštine opštine Prnjavor, za period od 1.1. do 30.6.2019. godine,

15a) Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor,

15b) Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor,

16a) Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu  Prnjavor,

16b) Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor,

17a) Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša   radost“ Prnjavor,

17b) Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša  radost“ Prnjavor,

18a) Rješenje o razrješenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Radio Prnjavor“  Prnjavor,

18b)  Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Radio Prnjavor“   Prnjavor.