Poziv za 48. sjednicu SO Prnjavor

 

  1. Aktuelni čas,
  2. Odluke, rješenja i zaključci imovnsko-pravne službe,

Odluka o odbijanju zahtjeva

Dopunsko rješenje Gradip

3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o načinu raspodjele finansijskih sredstava političkim strankama iz budžeta opštine Prnjavor,

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju nacrta izmjene i dopune dijela Regulacionog plana poslovno-turističke zone „Vijaka“ (izmjena i dopuna I),

5. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Prnjavor,

Prilog: Zone zemljišta

6. Prijedlog Odluke o prodaji garaže,

7. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor,

8. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor i raspisivanju javnog konkursa,

b)Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbori imenovanje direktora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor,

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije vodosnabdijevanja na području opštine Prnjavor za period 2016-2020. godina,

9.1. Strategija vodosnabdijevanja

9.2. Izvještaj o sprovedenoj stručnoj raspravi

10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica,

10.1. Prilog grafički prikaz

11. Informacija o stanju u nevladinom sektoru na području opštine Prnjavor,

12. Informacija o realizaciji Programa razvoja civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja opštine Prnjavor.