Poziv za 45. sjednicu SO Prnjavor

1.Aktuelni čas,

2.Odluka, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,

Rješenje Laskotić Slobodan

Rješenje Vujinović Nenad

Rješenje Vještica Bogdan

Rješenje Vasić Dušan

Rješenje Kostrešević Zoran

Rješenje Demonjić Mladen

3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju,

3.1 Plan otplate

4.a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 429/2 i 429/3 k.o. Karać) u svojini Opštine Prnjavor,

b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja,

5.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uslovima za davanje poslovnih prostora i objekata na privremeno korišćenje,

6.Prijedlog Odluke o dodjeli objekata, podrumskih prostorija i zemljišta na privremeno korišćenje

7.Prijedlog Odluke o dodjeli grobalja na upravljanje i održavanje,

8.Prijedlog Odluke o dodjeli na korišćenje poslovnih prostorija Boračkoj organizaciji opštine Prnjavor,

9. Prijedlog Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor,

10. Prijedlog Odluke o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2016. godinu,

11.Nacrt Strategije vodosnabdijevanja na području Opštine Prnjavor za period 2016-2020. godina,

12. a) Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01-31.12.2015. godine,

12a.1. Izvršenje tabele

12b. Izvjestaj o koriscenju budzetske rezerva za 2015

v) Izvještaj o izvršenim realokacijama za period 01.01-31.12.2015. godine,

13. a) Izvještaj o radu Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor za radnu 2014/2015. godinu,

b) Izvještaj, Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor, u vezi sa Zaključkom Skupštine opštine Prnjavor broj: 01-022-17/16 od 28.01.2016. godine,

13v. Inicijativa Strucnog vijeca JU Djeciji vrtic

14. a) Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor za 2015. godinu,

b) Program rada Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor za 2016. godinu,

15. a) Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka Prnjavor za 2015. godinu,

b) Plan rada Javne ustanove Narodna biblioteka Prnjavor za 2016. godinu,

16. Izvještaj o radu Javne ustanove Gimnazija Prnjavor za 2015. godinu,

17. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor za 2015. godinu,

18. Informacija o projektu „Stvaranje uslova za sistematsko rješavanje stambenog zbrinjavanja Roma na području opštine Prnjavor,

19. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području opštine Prnjavor u 2015. godini,

20. Informacija o radu Javnog preduzeća „DEP-OT“ d.o.o. Regionalna deponija Banjaluka za 2015. godinu,

21. Informacija o radu Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedišta zamjenika Banjaluka za period 01.01. do 31.12.2015. godine sa tabelarnim prikazom.