Dnevni red 25. sjednice Skupštine opštine Prnjavor 

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. Odluka o davanju saglasnosti za utvrđivanje opšteg interesa za eksproprijaciju zemljišta u svrhu izgradnje puta (prijedlog),
 4. Odluka o davanju saglasnosti Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Prnjavor za cijepanje parcele označene kao k.č.broj 285/7 (stari broj 19/221) k.o. Prnjavor i prodaju otcijepljenog dijela parcele ukupne površine od 45 m2 (prijedlog),
 5. Odluka o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana poslovno-turističke zone „Vijaka“ u Prnjavoru (izmjena II) – (prijedlog),
 6. Odluka o uvajanju izmjene dijele Regulacionog plana „Centar“ (izmjena V) – (prijedlog),
 7. Odluka o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana „U zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica Klašnice-Derventa, teritorija opštine Prnjavor“ (izmjena III) – (nacrt),
 8. Odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija opštine Prnjavor za period 2019-2021. godine (prijedlog), Plan kapitalnih investicija opštine Prnjavor za period 2019-2021. godine
 9. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor (k.č. broj 1604/11 k.o. Prnjavor) – (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja
 10. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor (k.č. broj 1604/5 k.o. Prnjavor) – (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja,
 11. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor (k.č. broj 138/5 k.o. Gornji Štrpci) – (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja,
 12. a) Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje organa u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač opština Prnjavor i raspisivanju Javnog konkursa (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje organa u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač opština Prnjavor,
 13. a) Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2018. godinu, b) Plan utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2019. godinu,
 14. Konsolidovani Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01-31.12. godine,
 15. Izvještaj o stanju upravnog rješavanja u Opštinskoj upravi Prnjavor za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine,
 16. Informacija o radu Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banjaluka, za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine,
 17. Informacija o radu JP „DEP-OT“ d.o.o. Regionalna deponija Banjaluka za 2018. godinu,
 18. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području opštine Prnjavor u 2018. godini,
 19. Informacija o korišćenju javnih površina na području opštine Prnjavor u 2018. godini,
 20. Informacija o organizovanju i naplati komunalne naknade u 2018. godini.