Poziv za 14.sjednicu SO Prnjavor

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,                                                                                                                                                                                                       2.1. Odluka Malić Rajko i drugi       2.2. Dopunsko rješenje Stojanović Snježana      2.3. Dopunsko rješenje Ivanović Drago
 3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Blok između ulica Stevana Nemanje, Alekse Malića i Cara Lazara“,plan Blok Stevana Nemanje..
 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Centar“ (izmjena V),
 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „U zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica Klašnice-Derventa“ (izmjena i dopuna II),
 6. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Prnjavor,     6.1.Zone zemljišta
 7. Prijedlog Odluke o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o seoskim vodovodima, javnim bunarima i javnim česmama,
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim taksama,
 10. Prijedlog Odlluke o subvencionisanju troškova komunalnih vodnih usluga socijalno ugroženim korisnicima na području opštine Prnjavor,. vodn
 11. Nacrt Odluke o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2018. godinu,
 12. Prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor, u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj, ispod tržišne cijene ili bez naknade,
 13. a) Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja na području opštine Prnjavor za 2017. godinu,

b) Plan kapitalnih ulaganja opštine Prnjavor za 2018. godinu,

 1. a) Izvještaj o realizaciji Programa održavanja lokalne putne mreže na području opštine Prnjavor za 2017. godinu,

b) Program održavanja lokalne putne mreže na području opštine Prnjavor za 2018. godinu,

 1. a) Izvještaj o realizaciji Programa održavanja objekata zajedničke komunalne  potrošnje za 2017. godinu,

b) Program održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu,

 1. a) Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava za unapređenje poljoprivredne  proizvodnje u 2017. godini,

b) Program korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2018.   godini,

 1. a) Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od  posebnih vodnih naknada u 2017. godini,

b) Program o načinu korišćenja novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda  od posebnih vodnih naknada u 2018. godini,

 1. a) Izvještaj o realizaciji Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko  invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2017. godinu,

b) Program za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini  Prnjavor za 2018. godinu, oblasti BIZ za 2018.

 1. Program razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2018. godinu,
 2. Izvještaj o radu Skupštine opštine Prnjavor, stalnih radnih tijela Skupštine i Stručne službe Skupštine opštine, za 2017. godinu,
 3. Izvještaj o rezultatima ispitivanja zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor,
 4. Informacija o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period 01.01-31.12.2017. godine,
 5. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Savjeta za sport,

b) Prijedlog Rješenja o izboru člana Savjeta za sport, sport

24. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predstavnika opštine Prnjavor u skupštini JP  Regionalne deponije „DEP-OT“ d.o.o. Banjaluka,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika opštine Prnjavor u skupštini JP   Regionalne deponije „DEP-OT“ d.o.o. Banjaluka,

25. a) Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola   „Ivo Andrić“ Kulaši,

b) Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola  „Miloš Crnjanski“ Potočani.