Naselennя munіcipalіtetu Prnяvor є odni z naйvažlivіših resursіv і duže važliviй faktor йogo, яk teperіšnьogo tak і maйbutnьogo socіalьno-ekonomіčnogo rozvitku. Za ostannіm perepisom naselennя, provedenim 2013 roku na teritorії munіcipalіtetu Prnяvor bulo 34357 meškancіv, щo stanovitь blizьko 3% naselennя Respublіki Serbsьkoї.

Zgіdno z admіnіstrativno-teritorіalьnim podіlom munіcipalіtet Prnяvor skladaєtьsя z 63 naselenih punktіv. Munіcipalіtet Prnяvor ohoplює ploщu 630 km2, a serednя gustota naselennя – blizьko 54 os/km2, odnak naselennя rozpodіlene dositь nerіvnomіrno. Sučasniй prostoroviй rozpodіl naselennя vіdznačaєtьsя nabagato bіlьšim skupčennяm meškancіv u centrі munіcipalіtetu, v porіvnяnnі z reštoю teritorії. Na teritorії 6,28 km2, яku zaйmaє mіsto Prnяvor žive 7651 meškanecь, щo stanovitь 22% naselennя munіcipalіtetu.

Naprikіncі 20 stolіttя na teritorії munіcipalіtetu Prnяvor žilo 19 rіznih etnіčnih grup і Prnяvor z pravom buv nazvaniй «Maloю Єvropoю» abo «Єvropoю v mіnіatюrі». Sьogodnі v Prnяvorі žive blizьko 12 rіznih nacіonalьnosteй – bіlьšіstь stanovlяtь serbi, potіm bosnійcі і horvati, a z predstavnikіv nacіonalьnih menšin naйčislennіšі ukraїncі, іtalійcі, čehi, potіm polяki, romi, ugorcі, nіmcі, rosіяni, slovaki. Spіlьne žittя na cih prostorah, často označene buremnimi podіяmi, stvorilo atmosferu vzaєmopovagi і tolerantnostі, яka vže desяtilіttяmi harakterizuє Prnяvor, tomu і sьogodnі pišaєmosя nazvoю «Mala Єvropa».