Daria Pribić, šef odsjeka
Adresa: Karađorđeva 2
Telefon: 051/660-588, lok. 118
Faks: 051/663-740
Imeil: [email protected]

NADLEŽNOSTI ODSJEKA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE:

• odsjek obavlja protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu Gradske uprave (planovi i programi zaštite od požara, nabavka, servisiranje i održavanje opreme, obuka radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara), u skladu sa zakonskim propisima,
• nabavku, čuvanje i raspodjelu osnovnih sredstava, opreme za rad i kancelarijskog materijala i vođenje evidencije o istom,
• tekuće održavanje objekata, opreme i sitnog inventara u objektima Gradske uprave,
• održavanje opreme i instalacija centralnog grijanja i zagrijavanje prostorija Gradske uprave,
• fizičko i tehničko obezbjeđenje objekata,
• planiranje i organizovanje poslova na korišćenju, održavanju i registraciji motornih vozila Gradske  uprave i vođenje evidencije o istom,
• izrada normativa i kontrola potrošnje goriva i maziva, te planiranje nabavke motornih vozila, rezervnih dijelova, goriva i maziva kao i sredstava rada za potrebe voznog parka,
• održavanje čistoće u službenim prostorijama Gradske uprave i
• druge pomoćne i tehničke poslove.