Poziv za 7. sjednicu SO Prnjavor

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbijednosti saobraćaja na području opštine Prnjavor u 2016. godini,
 4. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u ulici Veljka Milankovića 31A,
 5. Nacrt Odluke o usvajanju Urbanističkog plana Prnjavor,
 6. Nacrt Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor,
 7. a) Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Prnjavor za 2016. godinu,

b) Program rada JZU Dom zdravlja Prnjavor za 2017. godinu,

 1. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu Prnjavor za    period od 01. januara do 31. decembra 2016. godine,

b) Plan i Program rada Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor za 2017. godinu,

 1. a) Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor za 2016. godinu,

b) Program rada Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor za 2017. godinu,

 1. a) Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka Prnjavor za 2016. godinu,

b) Plan rada Javne ustanove Narodna biblioteka Prnjavor za 2017. godinu,

 1. a) Izvještaj o radu Javnog preduzeća „Radio Prnjavor“ Prnjavor za 2016. godinu,

b) Program rada Javnog preduzeća „Radio Prnjavor“ Prnjavor za 2017. godinu,

 1. Izvještaj o radu Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor za radnu 2015/16. godinu sa finansijskim pokazateljima za 2016. godinu,
 2. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor za 2016. godinu,
 3. Izvještaj o radu Javne ustanove Gimnazija Prnjavor za 2016. godinu,
 4. a) Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava za tehničko opremanje  Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2016. godinu,

b) Plan utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne  jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za          svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2017. godinu,

 1. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora JZU Dom zdravlja Prnjavor,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. direktora JZU Dom zdravlja Prnjavor,

v) Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Prnjavor,

g) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja  Prnjavor.