Poziv za 6. sjednicu SO Prnjavor

  1. Aktuelni čas,
  2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,

2.1. Odluka o davanju saglasnosti na ugovor sa Kuzmanović Mirjanom

2.2. Dopunsko rješenje Duvnjak Predrag

2.3. Dopunsko rješenje Marković Božica

2.4.Dopunsko rješenje Jelisić Ranko

3.Razrješenja vršioca dužnosti načelnika odjeljenja i službe Opštinske uprave opštine Prnjavor i imenovanja načelnika odjeljenja i službe Opštinske uprave opštine Prnjavor:

a) Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu,

b) Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu,

v) Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti,

g) Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti,

d) Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje,

đ) Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje,

e) Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije,

ž) Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije,

z) Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za stambeno- komunalne poslove i investicije,

i) Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i investicije,

j) Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu,

k) Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu,

l) Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,

lj) Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,

m) Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove,

n) Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove,

nj) Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. načelnika Službe za javne nabavke i zajedničke poslove,

o) Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Službe za javne nabavke i zajedničke poslove,

4. Prijedlog Odluke o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada u 2017. godini povodom 24. marta – Dana opštine Prnjavor,

5. a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 587/2 i 587/7 k.o. Prnjavor) u svojini opštine Prnjavor,

b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja,

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o kupovini zemljišta sa Topić Ljubinkom, sinom Momira iz Prnjavora,

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli poslovnih prostora na privremeno korišćenje,

8. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnog prostora na privremeno korišćenje u ulici Veljka Milankovića 31A,

9. Prijedlog Odluke o delegiranju odbornika Skupštine opštine Prnjavor, koji će u svojstvu službenog lica prisustvovati zaključenju braka,

10. Utvrđivanje nacrta Statuta opštine Prnjavor,

11. Informcija o radu Pravobranilaštva Republike Srpske sjedište zamjenika Banjaluka za 2016. godinu,

12. Informacija o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period 01.01.2016. – 31.12.2016. godine.