Poziv za 9. sjednicu SO Prnjavor

  1. Aktuelni čas,
  2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,

Zaključak Mijić Lazo

3.Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor,

4.Prijedlog Odluke o organizovanju Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor,

5.Prijedlog Odluke o usvajanju Strateškog okvira za vođenje javno-privatnog dijaloga,

6.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naselju i putnih objekata na njima,

7.Prijedlog Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području opštine Prnjavor,

8.Prijedlog Odluke o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnih prostora-dijela objekta stare pošte u Kulašima,

9.Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnih prostora i objekata na privremeno korištenje,

10.Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu,

11.Nacrt Odluke o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji,

12.Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor, u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj, ispod tržišne cijene ili bez naknade,

13.Izvještaj o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave opštine Prnjavor za 2016. godinu,

14.Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2012- godina, u 2016. godini,

15.Izvještaj o radu Odbora za žalbe opštine Prnjavor za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine,

16.Izvještaj o provedenim izborima za članove savjeta mjesnih zajednica Opštine Prnjavor,

17.Informacija o organizovanju i naplati komunalne naknade u 2016. godini,

18.Informacija o izgrađenim spomenicima poginulim borcima odbranbeno-otadžbisnkog rata Republike–Srpske i programu obilježavanja godišnjica izgradnje spomenika u opštini Prnjavor u 2016. godini,

19.Informacija o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg obrazovanja, predškolskim ustanovama i ustanovama za kulturu na području opštine Prnjavor,

20.Informacija o dosadašnjim i planiranim aktivnostima MEG projekta (Projekat opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja) u opštini Prnjavor,

21.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JZU Dom zdravlja Prnjavor,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JZU Dom zdravlja Prnjavor,

22.Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. načelnika Službe za javne nabavke i zjedničke poslove.