Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, broj zaposlenih u opštini Prnjavor u decembru 2017. godine dostigao je cifru od 6.876, broj nezaposlenih prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske isti mjesec je smanjen na 2.175, a prosječna neto plata prema podacima zavoda za statistiku u 2017. godini iznosila je 877,00 KM. Ukupan prihod prnjavorskih privrednih subjekata u 2016. godini iznosio je 654.637.312,00 KM, dok je vrijednost izvoza 192.754.000,00 KM što čini 6,72% izvoza opštine Prnjavor u izvozu Republike Srpske, a 2% u izvozu Bosne i Hercegovine.

Trend ekonomskog rasta opštine Prnjavor, koja ima 34.357 stanovnika i prostire se na površini od 631 km2, primjetan je već duži niz godina, a naročito posljednje dvije godine.

Prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge APIF, na području opštine Prnjavor u 2016. godini bilo je registrovano 235 pravnih lica i 641 preduzetnik.

Kompanije sa područja opštine Prnjavor u 2016. godini ostvarile su izvoz od 192.754.000,00 KM, dok podatak za 2017. godinu govori da jeizvoz porastao na 204.573.000,00 KM.

Kada se govori o uvozu na području opštine Prnjavor on je u 2016. godini iznosio 115.232.000,00 KM, dok je u 2017. godini iznosio 121.744.000,00 KM

Prnjavor je i prije rata u BiH, bio okrenut metalnom sektoru i metalopreradi, koja pored drvoprerade, trgovine, prehrambene i kožarske industrije i danas predstavlja okosnicu razvoja i izvoza u ovoj opštini. U sektoru metaloprerade posluje 11 preduzeća koja zapošljava 530 radnika, udio izvoza metalnog sektora u ukupnom izvozu opštine Prnjavor je 1,8% i iznosi 3.500.000,00 KM. Sektor metaloprerade ostvaruje prihod 89.528.961,00 KM.

Prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge APIF, prvorangiran privrednik sa područja opštine Prnjavor je Komerc Mali sa ostvarenim prihodom u 2016. godini u iznosu od 220.947.395,00 KM sa zaposlenih 33 radnika, ostvaren je izvoz od 65.574.240,00 KM, sa ukupnom neto dobiti od 4.197.496,00 KM.

Drugi prema vrijednosti godišnjeg prihoda je privrednik sa najvećim brojem zaposlenih u sektoru trgovine je Leburić-Komerc d.o.o sa ukupnim prihodom od 72.798.000,00 KM, sa 267 zaposlenih, ostvarenom dobiti 3.893.954,00 KM.

Trećerangirana prema vrijednosti godišnjeg prihoda je Standard a.d sa ukupnim prihodom od 29.108.338,00 KM, sa 353 zaposlenih, te ostvarenom dobiti od 1.221.412,00 KM.

Opština Prnjavor spada u red razvijenih jedinica lokalne samouprave, tako je postala primjer kako se uz modernizaciju javne uprave i pogodnosti za investitore i domaće preduzetnike, te uz marljiv i odgovoran rad, može napraviti i ekonomski prosperitetna opština.

Prema profilu privrede ove opštine, opština prnjavor je jedna od vodećih opština u RS sa proizvodnjom svježeg mlijeka, tačnije treća po redu opština u Republici Srpskoj. Takođe na području opštine Prnjavor nalazi se jedinstvena voda Banje Kulaši.

Da bi se poboljšalo privlačenje investicija, opština Prnjavor uložila je u razvoj Poslovno turističke zone Vijaka površine 369 ha. Poslovno turistička zona Vijaka nalazi se na magistralnom putu Derventa – Prnjavor- Banja Luka (M-16) i auto puta Banja Luka – Doboj „9 Januar“ ovaj auto put će omogućiti poprečno povezivanje Evropskog E pravca E – 661 i Koridora VC.

Rukovodsvo opštine Prnjavor u sljedećih 20 godina vidi opštinu Prnjavor kao važan privredni centar, koji će privući veliki broj domaćih i stranih investitora.

Vizija opštine govori šta Prnjavor želi postati u budućnosti: Prnjavor „Mala Evropa“ ili „Evropa u Malom“.