Према подацима Пореске управе Републике Српске, број запослених у општини Прњавор у децембру 2017. године достигао је цифру од 6.876, број незапослених према подацима Завода за запошљавање Републике Српске исти мјесец је смањен на 2.175, а просјечна нето плата према подацима завода за статистику у 2017. години износила је 877,00 КМ. Укупан приход прњаворских привредних субјеката у 2016. години износио је 654.637.312,00 КМ, док је вриједност извоза 192.754.000,00 КМ што чини 6,72% извоза општине Прњавор у извозу Републике Српске, а 2% у извозу Босне и Херцеговине.

Тренд економског раста општине Прњавор, која има 34.357 становника и простире се на површини од 631 km2, примјетан је већ дужи низ година, а нарочито посљедње двије године.

Према подацима Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге АПИФ, на подручју општине Прњавор у 2016. години било је регистровано 235 правних лица и 641 предузетник.

Компаније са подручја општине Прњавор у 2016. години оствариле су извоз од 192.754.000,00 КМ, док податак за 2017. годину говори да јеизвоз порастао на 204.573.000,00 KM.

Када се говори о увозу на подручју општине Прњавор он је у 2016. години износио 115.232.000,00 КМ, док је у 2017. години износио 121.744.000,00 КМ

Прњавор је и прије рата у БиХ, био окренут металном сектору и металопреради, која поред дрвопрераде, трговине, прехрамбене и кожарске индустрије и данас представља окосницу развоја и извоза у овој општини. У сектору металопрераде послује 11 предузећа која запошљава 530 радника, удио извоза металног сектора у укупном извозу општине Прњавор је 1,8% и износи 3.500.000,00 КМ. Сектор металопрераде остварује приход 89.528.961,00 КМ.

Према подацима Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге АПИФ, прворангиран привредник са подручја општине Прњавор је Комерц Мали са оствареним приходом у 2016. години у износу од 220.947.395,00 КМ са запослених 33 радника, остварен је извоз од 65.574.240,00 КМ, са укупном нето добити од 4.197.496,00 КМ.

Други према вриједности годишњег прихода је привредник са највећим бројем запослених у сектору трговине је Лебурић-Комерц д.о.о са укупним приходом од 72.798.000,00 КМ, са 267 запослених, оствареном добити 3.893.954,00 КМ.

Трећерангирана према вриједности годишњег прихода је Стандард а.д са укупним приходом од 29.108.338,00 КМ, са 353 запослених, те оствареном добити од 1.221.412,00 КМ.

Општина Прњавор спада у ред развијених јединица локалне самоуправе, тако је постала примјер како се уз модернизацију јавне управе и погодности за инвеститоре и домаће предузетнике, те уз марљив и одговоран рад, може направити и економски просперитетна општина.

Према профилу привреде ове општине, општина прњавор је једна од водећих општина у РС са производњом свјежег млијека, тачније трећа по реду општина у Републици Српској. Такође на подручју општине Прњавор налази се јединствена вода Бање Кулаши.

Да би се побољшало привлачење инвестиција, општина Прњавор уложила је у развој Пословно туристичке зоне Вијака површине 369 ха. Пословно туристичка зона Вијака налази се на магистралном путу Дервента – Прњавор- Бања Лука (М-16) и ауто пута Бања Лука – Добој „9 Јануар“ овај ауто пут ће омогућити попречно повезивање Европског Е правца Е – 661 и Коридора ВЦ.

Руководсво општине Прњавор у сљедећих 20 година види општину Прњавор као важан привредни центар, који ће привући велики број домаћих и страних инвеститора.

Визија општине говори шта Прњавор жели постати у будућности: Прњавор „Мала Европа“ или „Европа у Малом“.