Zoran Debeljak, interni revizor
Adresa: Ul. Svetog Save 10
Telefon: 051/663-740 lokal 232
Imeil: [email protected]

NADLEŽNOSTI JEDINICE ZA INTERNU REVIZIJU:

  • priprema operativnih uputstava, pravilnika o internoj reviziji, strateškog i godišnjeg plana interne revizije,
  • obavljanje svih aktivnosti interne revizije, od njenog planiranja do praćenja realizacije preporuka iz izvještaja interne revizije,
  • utvrđivanje usklađenosti sa zakonima, propisima i drugom regulativom akata Gradske uprave,
  • utvrđivanje postojanja i adekvatnosti procedura za poboljšanje internih kontrola,
  • provjera postupanja po usvojenim procedurama od strane odgovornih lica,
  • iniciranje korektivnih aktivnosti,
  • praćenje ažurnosti upravnog postupka,
  • izvještavanje rukovodstva revidirane jedinice/procesa i gradonačelnik o obavljenoj reviziji,
  • saradnja sa Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Ministarstvom finansija i Savezom računovođa i revizora.