Ljubiša Šikarac, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

Adresa: Svetog Save 10
Telefon: 051/660-224
Faks: 051/663-740
Imejl: [email protected]

NADLEŽNOSTI ODJELjENjA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I DRUŠTVENE DJELATNOSTI:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti razvojnog planiranja, turizma, ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, statistike, kulture, sporta i fizičke kulture, obrazovanja, društvene brige o djeci i omladini, zdravstva i socijalne zaštite, u okviru propisane nadležnosti,
 • preduzima i prati aktivnosti u ostvarivanju funkcija upravljanja razvojem i procesu strateškog planiranja,
 • obavlja funkciju tehničkog sekretarijata za vođenje javno-privatnog dijaloga i provođenje inicijativa privatnog sektora (koordinacija rada Privrednog savjeta, osiguranje učešća članova Privrednog savjeta u procesu strateškog planiranja integrisanog razvoja,
 • postupanje po inicijativama članova Privrednog savjeta i sprovođenje konkretnih mjera u skladu sa potrebama privatnog sektora, informisanje privatnog sektora i kontakti sa MSP i preduzetnicima),
 • primjenjuje propise skupštine grada i gradonačelnika,
 • prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima,
 • priprema za skupštinu grada i gradonačelnika nacrte odnosno prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata, analitičko-informativne i druge materijale, za oblasti iz svog djelokruga,
 • vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove, za oblasti iz svog djelokruga,
  vrši i druge poslove koje mu povjeri skupština grada i gradonačelnik,
  odgovorno je za stanje u ovim oblastima, u granicama svojih prava i dužnosti.

USLUGE KOJE ODJELjENjE PRUŽA GRAĐANIMA:

 • izdavanje rješenja u oblasti zanatsko-preduzetničke djelatnosti (registracija preduzetnika, promjena podataka preduzetnika, privremeni i trajni prestanak obavljanja djelatnosti preduzetnika),
 • izdavanje rješenja za oslobađanje od plaćanja komunalne takse,
 • izdavanje rješenja za odobrenje izvođenja muzičkog programa u ugostiteljskim objektima,
 • izdavanje uvjerenja iz službene evidencije,
 • izdavanje saglasnosti za prelazak učenika iz jednog u drugo upisno područje.

U Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti organizovana su tri odsjeka i to:

Odsjek za razvoj
tel. 051/663-740 lokal 127

Odsjek za preduzetništvo
tel. 051/660-289

Odsjek za društvene djelatnosti, dijasporu i nacionalne manjine
tel. 051/663-740 lokal 212