ЦЕНТРАЛА: 051/660-588

 

ШЕФ КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

лок. 122

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

лок. 213

СЕКРЕТАРИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

лок. 101

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

лок. 110

СЛУЖБЕНИК ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

лок.102

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

лок. 231

ИНФО ПУЛТ ШАЛТЕР САЛЕ

051/490-498

ШЕФ ШАЛТЕР САЛЕ

лок. 132

СЛУЖБЕНИК ЗА ПИТАЊА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

051/660-152

СЕКРЕТАРИЈАТ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА

051/660-152

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНИКЕ И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

лок. 232

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ

лок. 120

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА

лок. 220

УВИД У ПРОСТОРНО-ПЛАНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

лок. 219

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ИЗДАВАЊА ПАРКИН КАРАТА

лок. 120

ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ

лок. 105

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ЗАКУПА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

лок. 120

ПРИЈАВА КВАРОВА НА ЈАВНОЈ РАСВJЕТИ

лок. 119

ПРИЈАВА ОШТЕЋЕЊА НА ВЕРТИКАЛНОЈ САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ

лок. 119

ДЕБЛОКИРАЊЕ ВОЗИЛА ЗБОГ НЕПЛАЋЕНОГ ПАРКИНГА

051/660-151

ИНФОРМАЦИЈЕ О РЈЕШЕЊИМА ЗА ГРАДСКО-ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И РЕНТУ

лок. 121

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОДСТИЦАЈА

051/660-860

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

лок. 206