Inspektor:
Srđan Ružičić, diplomirani inžinjer saobraćaja

Kontakt: 051/660-588 lokal 221

NADLEŽNOSTI SAOBRAĆAJNE INSPEKCIJE:

  • obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na javne puteve i drumski saobraćaj, stanice za tehnički pregled vozila, prevoz lica i stvari u drumskom prevozu i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.