Инспектор:
Срђан Ружичић, дипломирани инжињер саобраћаја

Контакт: 051/660-588 локал 221

НАДЛЕЖНОСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ:

  • обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на јавне путеве и друмски саобраћај, станице за технички преглед возила, превоз лица и ствари у друмском превозу и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.