Poziv za 49. sjednicu SO Prnjavor

  1. Aktuelni čas,
  2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,

2.1. Odluka o odbijanju zahtjeva za utvrđivanje gubitka statusa dobra u opštoj upotrebi

2.2. Dopunsko rješenje Šajinović Slobodanka

2.3. Dopunsko rješenje Pejić Mladen

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o kupovini zemljišta sa Vasiljev Marijom, kćerkom Vladimira iz Prnjavora i Atić rođ. Vasiljev Ankicom, kćerkom Vladimira iz Prnjavora,

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o kupovini zemljišta sa Danojević rođ. Vinčić Snježanom, kćerkom Ilije iz Prnjavora, Novaković rođ. Vinčić Verom, kćerkom Ilije iz Donje Ilove, opština Prnjavor, Pavičić rođ. Vinčić Vojnom, kćerkom Ilije iz Donje Ilove, opština Prnjavor i Vinčić rođ. Simić Petrom, kćerkom Dušana iz Donje Ilove, opština Prnjavor,

5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije „Zanatski centar“ Gornji Štrpci,

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju nacrta izmjene dijela Regulacionog plana „Istok 2, istok 3 i jug 1“ (izmjena II),

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli poslovnih prostora i objekata na privremeno korišćenje,

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica,

8.1. Josipa Stupljaka

8.2. Dragana Radonjića

8.3. Zorana Suvajca

8.4. Ljubomira Živkovića

9.a) Rješenje o razrješenju v.d. direktora u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor,

9.b) Rješenje o imenovanju direktora u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor,

10.a) Izvještaj o radu JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor za radnu 2015/2016. godinu,

10.b) Godišnji program rada JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor za radnu 2016/2017. godinu,

11. Informacija o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period od 01.01.-30.6.2016. godine.