ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Предшколско образовање и васпитање на подручју града Прњавор одвија се у ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор. У установи дјелује осам васпитно – образовних група и то шест група у матичном вртићу у Прњавору и двије мјешовите вртићке групе у Организационој јединици Доња Илова. Поред наведене Јавне установе постоје и три предшколске установе у приватном власништву (Пчелица, Бамби и Бубамара).

Сви вртићи у јавном и приватном сектору, раде у складу са Програмом за предшколско   васпитање и образовање који доноси Министарство просвјете и културе.

Назив установе

Tелефон

Адреса /E-mail

ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор

ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор – подручно одјељење Доња Илова

Директор: Слободанка Васић

 

051/655-434

 

051/660-194

 

 

Карађорђева 1

78430 Прњавор

[email protected]

ПУ „Пчелица“ Прњавор

Власник: Боро Мијић

 

 

 

065/611-497

 

Јефимијина бб

78430 Прњавор

[email protected]

ПУ „Бамби“ Прњавор

Власник: Ружица Станковић

 

065/493-287

Ул. Првомајска 2

78430 Прњавор

[email protected]

ПУ  „Micky's Land“ Прњавор

Власник: Ивана Тофил Веселица

 

065/225-445

Београдска 14

78430 Прњавор

[email protected]

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

На подручју општине Прњавор основно образовање се одвија кроз рад осам централних школа и 22 подручна одјељења. У школској 2021/2022. години у основним школама се школује 2500  ученика од првог до деветог разреда.

Назив школе

Tелефон

Адреса/Е-mail

ОШ “Никола Тесла“ Прњавор

Директор: Милан Вранић

051/660-413

 

Цара Лазара 26

78430 Прњавор

[email protected]

ОШ “Бранко Ћопић“ Прњавор

Директор: Jaсмина Малешевић

 

051/660-011

051/660-009

Раде Врањешевић 1 78430 Прњавор

[email protected]

 ОШ “Меша Селимовић“ Насеобина Лишња

В.д. директора: Слађана Васић

051/682-243

Насеобина Лишња бб, 78434 Лишња

[email protected]

 ОШ “Милош Црњански“ Поточани

Директор: Ненад Прерадовић

 

051/681-111

051/681-192

 

Поточани бб

78435 Поточани

[email protected]

ОШ “Вук Караџић“ Доњи Вијачани

Директор: Славољуб Козаревић

051/687-074

Доњи Вијачани

78432 Доњи Вијачани

[email protected]

ОШ “Иво Андрић“ Кулаши

Директор: Милица Шпанић

051/666-118

 

Кулаши бб

78443 Кулаши

[email protected]

ОШ “Свети Сава“ Горњи Смртићи

Директор: Драган Стојчић

 

051/668-653

051/660-570

 

Горњи Смртићи бб

78438 Смртићи

[email protected]

ОШ “Петар Кочић“ Шибовска

Директор: Вера Јелић

051/684-122

 

Шибовска бб

78433 Шибовска

[email protected]

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

Средње образовање на подручју града Прњавор се одвија кроз рад двије школе: ЈУ Гимназија Прњавор и ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор.

ЈУ Гимназија Прњавор образује ученике у три образовна смјера: општи, друштвено-језички и рачунарско-информатички смјер.

ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор образује ученике у 5 различитих образовних смјерова (укупно 23 занимања). Постојећи смјерови: економија, право и трговина, машинство и обрада метала, пољопривреда и прерада хране, остале дјелатности и електротехника.

У школској 2021/2022. години школује се укупно 840 средњошколаца.

Назив школе

Tелефон Адреса / Е-mail

 ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор

 Директор: Сузана Шврака

 051/660-654

 Раде Врањешевић 1

 78430 Прњавор

 [email protected]

 ЈУ Гимназија Прњавор

 Директор: Дајана Остојић

 051/660-795

051/660-346

 

 Раде Врањешевић 1

 78430 Прњавор

 [email protected]

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

На подручју града Прњавор ученици имају могућност похађања наставе основног и средњег музичког образовања у оквиру Јавне установе Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор.

У основној музичкој школи настава је организована на одсјеку за класничну музику. Настава се изводи индивидуално на шест инструмената: хармоника, клавир, гитара, виолина, флаута и кларинет, и групно: солфеђо, теорија музике, хор, оркестар и камерно музицирање. У средњој музичкој школи настава је организована на два занимања: Музички извођач и Музички сарадник-теоретичар. Настава се изводи индивидуално на шест инструмената (хармоника, клавир, гитара, виолина, флаута, кларинет и соло пјевање), и групно за стручне наставне предмете и разредна за опште образовне предмете.

Назив школе

Tелефон Адреса/ Е-mail

ЈУ Музичка школа „Константин   Бабић“ Прњавор

Директор: Тина Раковић

 

  051/660-167

 

Владике Платона 27

78430 Прњавор

ms05skolers.org