PREDŠKOLSKO VASPITANjE

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje na području grada Prnjavor odvija se u JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor. U ustanovi djeluje osam vaspitno – obrazovnih grupa i to šest grupa u matičnom vrtiću u Prnjavoru i dvije mješovite vrtićke grupe u Organizacionoj jedinici Donja Ilova. Pored navedene Javne ustanove postoje i tri predškolske ustanove u privatnom vlasništvu (Pčelica, Bambi i Bubamara).

Svi vrtići u javnom i privatnom sektoru, rade u skladu sa Programom za predškolsko   vaspitanje i obrazovanje koji donosi Ministarstvo prosvjete i kulture.

Naziv ustanove

Telefon

Adresa /E-mail

JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor

JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor – područno odjeljenje Donja Ilova

Direktor: Slobodanka Vasić

 

051/655-434

 

051/660-194

 

 

Karađorđeva 1

78430 Prnjavor

[email protected]

PU „Pčelica“ Prnjavor

Vlasnik: Boro Mijić

 

 

 

065/611-497

 

Jefimijina bb

78430 Prnjavor

[email protected]

PU „Bambi“ Prnjavor

Vlasnik: Ružica Stanković

 

065/493-287

Ul. Prvomajska 2

78430 Prnjavor

[email protected]

PU  „Micky's Land“ Prnjavor

Vlasnik: Ivana Tofil Veselica

 

065/225-445

Beogradska 14

78430 Prnjavor

[email protected]

OSNOVNO OBRAZOVANjE I VASPITANjE

Na području opštine Prnjavor osnovno obrazovanje se odvija kroz rad osam centralnih škola i 22 područna odjeljenja. U školskoj 2021/2022. godini u osnovnim školama se školuje 2500  učenika od prvog do devetog razreda.

Naziv škole

Telefon

Adresa/E-mail

OŠ “Nikola Tesla“ Prnjavor

Direktor: Milan Vranić

051/660-413

 

Cara Lazara 26

78430 Prnjavor

[email protected]

OŠ “Branko Ćopić“ Prnjavor

Direktor: Jasmina Malešević

 

051/660-011

051/660-009

Rade Vranješević 1 78430 Prnjavor

[email protected]

 OŠ “Meša Selimović“ Naseobina Lišnja

V.d. direktora: Slađana Vasić

051/682-243

Naseobina Lišnja bb, 78434 Lišnja

[email protected]

 OŠ “Miloš Crnjanski“ Potočani

Direktor: Nenad Preradović

 

051/681-111

051/681-192

 

Potočani bb

78435 Potočani

[email protected]

OŠ “Vuk Karadžić“ Donji Vijačani

Direktor: Slavoljub Kozarević

051/687-074

Donji Vijačani

78432 Donji Vijačani

[email protected]

OŠ “Ivo Andrić“ Kulaši

Direktor: Milica Španić

051/666-118

 

Kulaši bb

78443 Kulaši

[email protected]

OŠ “Sveti Sava“ Gornji Smrtići

Direktor: Dragan Stojčić

 

051/668-653

051/660-570

 

Gornji Smrtići bb

78438 Smrtići

[email protected]

OŠ “Petar Kočić“ Šibovska

Direktor: Vera Jelić

051/684-122

 

Šibovska bb

78433 Šibovska

[email protected]

SREDNjE OBRAZOVANjE 

Srednje obrazovanje na području grada Prnjavor se odvija kroz rad dvije škole: JU Gimnazija Prnjavor i JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor.

JU Gimnazija Prnjavor obrazuje učenike u tri obrazovna smjera: opšti, društveno-jezički i računarsko-informatički smjer.

JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor obrazuje učenike u 5 različitih obrazovnih smjerova (ukupno 23 zanimanja). Postojeći smjerovi: ekonomija, pravo i trgovina, mašinstvo i obrada metala, poljoprivreda i prerada hrane, ostale djelatnosti i elektrotehnika.

U školskoj 2021/2022. godini školuje se ukupno 840 srednjoškolaca.

Naziv škole

Telefon Adresa / E-mail

 JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor

 Direktor: Suzana Švraka

 051/660-654

 Rade Vranješević 1

 78430 Prnjavor

 [email protected]

 JU Gimnazija Prnjavor

 Direktor: Dajana Ostojić

 051/660-795

051/660-346

 

 Rade Vranješević 1

 78430 Prnjavor

 [email protected]

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE MUZIČKO OBRAZOVANjE

Na području grada Prnjavor učenici imaju mogućnost pohađanja nastave osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja u okviru Javne ustanove Muzička škola „Konstantin Babić“ Prnjavor.

U osnovnoj muzičkoj školi nastava je organizovana na odsjeku za klasničnu muziku. Nastava se izvodi individualno na šest instrumenata: harmonika, klavir, gitara, violina, flauta i klarinet, i grupno: solfeđo, teorija muzike, hor, orkestar i kamerno muziciranje. U srednjoj muzičkoj školi nastava je organizovana na dva zanimanja: Muzički izvođač i Muzički saradnik-teoretičar. Nastava se izvodi individualno na šest instrumenata (harmonika, klavir, gitara, violina, flauta, klarinet i solo pjevanje), i grupno za stručne nastavne predmete i razredna za opšte obrazovne predmete.

Naziv škole

Telefon Adresa/ E-mail

JU Muzička škola „Konstantin   Babić“ Prnjavor

Direktor: Tina Raković

 

  051/660-167

 

Vladike Platona 27

78430 Prnjavor

ms05skolers.org