Poziv za 23. sjednicu SO Prnjavor

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. Odluka o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (prijedlog),
 4. Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Prnjavor (prijedlog),    Zone zemljišta u opštini Prnjavor u 2019. godini
 5. Odluka o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Zapad“ (izmjena III) (prijedlog),  granica obuhvata izmjene dijela Regulacionog plana “Zapad” 
 6. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (prijedlog),
 7. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o subvencionisanju troškova komunalnih vodnih usluga socijalno ugroženim korisnicima na području opštine Prnjavor (prijedlog),
 8. Odluka o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2019. godinu (nacrt),
 9.  a) Izvještaj o izvršenju Programa razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2018. godinu           b) Program razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2019. godinu,
 10. a) Izvještaj o realizaciji Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko- invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2018. godinu                                                                                                                                     b) Program za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2019. godinu,
 11. Izvještaj o radu Skupštine opštine, stalnih radnih tijela Skupštine i Stručne službe Skupštine opštine za 2018. godinu,
 12. Informacija o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg obrazovanja, predškolskim ustanovama i ustanovama za kulturu na području opštine Prnjavor.