Општину Прњавор карактеришу изражена предузетничка традиција, као и могућност за развој пољопривредне производње и прехрамбене индустрије. Окосницу развоја општине чине мала и средња предузећа. Највећи број предузећа дјелује у области металопрерађивачке, прехрамбене и производње коже и обуће, али значајно је споменути и производне капацитете из области прераде дрвета, производње намјештаја и грађевинског материјала. Са предузетничком традицијом, географском позицијом на 60 км удаљености од границе с ЕУ и кључних европских путева на правцу сјевер-југ и исток-запад, развијеном пољопривредном производњом, прехрамбеном и металопрерађивачком индустријом, општина Прњавор представља одличну локацију за нове инвестиције.