Na teritoriji grada Prnjavor nalazi se 18 mjesnih kancelarija i matičar u šalter sali Gradske uprave grada Prnjavor.

MK PRNjAVOR Radi svaki radni dan od 07:00 do 15:30 časova Tel: 051/660-845

 

MK POTOČANI Radi utorak i četvrtak od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/681-101

 

MK ŠTRPCI Radi svaki radni dan od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/669-114
MK ŠIBOVSKA Radi utorak, srijeda i petak od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/684-137
MK PALAČKOVCI Radi svaki radni dan od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/684-760
MK SMRTIĆI Radi svaki radni dan od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/668-645
MK PEČENEG ILOVA Radi svaki radni dan od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/684-149
MK VELIKA ILOVA Radi ponedeljak i četvrtak od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/679-400
MK KOKORI Radi svaki radni dan od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/683-102
MK ŠARINCI Radi ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/491-009
MK VRŠANI Radi srijedom od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/688-682
MK HRVAĆANI Radi svaki radni dan od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/680-102
MK KULAŠI Radi ponedeljak, srijeda i petak od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/666-119
MK NASEOBINA

LIŠNjA

Radi ponedeljak, srijeda i petak od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/682-233
MK LIŠNjA Radi svaki radni dan od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/682-110
MK GORNjA MRAVICA Radi svaki radni dan od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/689-501
MK GORNjI VIJAČANI Radi srijedom od 07:00 do 15:00 časova Tel: 065/569-970
MK DONjI VIJAČANI Radi ponedeljak, utorak, četvrtak i petak od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/687-210
MK KREMNA Radi utorak i četvrtak od 07:00 do 15:00 časova Tel: 051/695-172