U cilju što boljeg informisanja javnosti o aktivnostima Opštinske uprave opštine Prnjavor izradili smo proceduru “Priprema i realizacija informisanja i propagandnih aktivnosti”. U skladu sa procedurom godišnje izrađujemo Plan komunikacije, kojim se rukovodimo u obavještavanju javnosti. Nastojimo javnost informisati o svim aktivnostima Opštinske uprave. Na ovoj stranici možete naći informacije o najavama događaja, konferencije za novinare, saopštenja i slike.

Novinare koji žele dobiti odgovore na pitanja o radu Opštinske uprave opštine Prnjavor, molimo da popune prijavu za pres kontakt i istu pošalju na

Imejl: [email protected]

Lidija Kalenjuk Milijaš

Adresa: Karađorđeva br. 2

Telefon: 051/663-740

Faks: 051/663-740

Imejl: [email protected]

Ana Vojvodić

Adresa: Karađorđeva br. 2

Telefon: 051/663-740

Faks: 051/663-740

Imejl: [email protected]