Hitna pomoć 124
Vatrogasci 123
Policija 122
Tačno vrijeme 125
Dom zdravlja Prnjavor – centrala 051/660-900
KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor 051/655-468
KP „Park“ a.d. Prnjavor 051/660-685
Elektrodistribucija RJ Prnjavor 051/663-240
Osnovni sud Prnjavor 051/660-494
Fond zdravstvenog osiguranja RS RJ Prnjavor 051/665-441
Fond PIO RS RJ Prnjavor 051/640-200
Poreska uprava RS RJ Prnjavor 051/640-030
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravna poslove RS PJ Prnjavor 051/660-572
Biro za zapošljavanje 051/660-688
Šume RS ŠU Prnjavor 051/660-950
Centar za socijalni rad Prnjavor 051/660-428
Centar za kulturu 051/663-758
JU Narodna biblioteka Prnjavor 051/660-893
JU Dječiji vrtić „Naša radost“ 051/655-434
Autobuska stanica 051/660-462
Auto – moto društvo Prnjavor 051/665-451
Gimnazija Prnjavor 051/660-346
JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor 051/640-472
Osnovna škola „Branko Đopić“ Prnjavor 051/660-009
Osnovna škola „Nikola Tesla“ Prnjavor 051/660-413
Osnovna škola „Meša Selimović“ Lišnja 051/682-243
Osnovna škola „Miloš Crnjanski“ Potočani 051/681-192
Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Donji Vijačani 051/687-074
Osnovna škola „Ivo Andrić“ Kulaši 051/666-118
Osnovna škola „Sveti Sava“ Smrtići 051/668-653
Osnovna škola „Petar Kočić“ Šibovska 051/684-122
Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Prnjavor 051/655-411