Драган Миладиновић, старјешина територијалне ватрогасно-спасилачке јединице

Адреса: Боже Татаревића број 88а
Телефон: 051/665-160 и 051/665-356
Факс: 051/665-160
Имејл: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:

  •  спровођење превентивних мјера заштите од пожара,
  • гашење пожара,
  • спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама,
  • спровођење мјера заштите од пожара утврђених Планом заштите од пожара града Прњавор,
  • пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама, те обављање и других послова у еколошким и другим несрећама,
  • остваривање задатака јединице цивилне заштите у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама,
  • обављање и других послова у спровођењу мјера заштите од пожара, а у складу са законом.