Poziv za 46. sjednicu SO Prnjavor

2. a) Nacrt Odluke o usvajanju Rebalansa budžeta opštine Prnjavor za 2016. godinu,

2.a1. Nacrt Rebalansa budžeta

b) Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Prnjavor za 2016. godinu

3. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje objekta,

4. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti u svojini Opštine Prnjavor putem neposredne pogodbe ZP „Elektrokrajini“ a.d. Banja Luka, RJ „Elektrodistribuciji“ Prnjavor,

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli objekata, podrumskih prostorija i zemljišta na privremeno korišćenje,

6. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnog prostora na privremeno korištenje,

7. Prijedlog Odluke o dodjeli grobalja na upravljanje i održavanje,

7.1. Tabela sa prijedlozima

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju imena Omladinskog naselja i ulica Vidovdanske, Banjalučke, Ulice Dragana Đajića i Ulice Svetog Jovana,

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naziva naselja i ulica,

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Programa korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini,

11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana Istok 2, Istok 3 i Jug 1 (izmjena II),

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta strategije vodosnabdijevanja na području opštine Prnjavor za period 2016-2020. godina,

12.1 Nacrt strategije

13. Izvještaj o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave opštine Prnjavor za 2015. godinu,

14. Izvještaj o stanju upravnog rješavanja u ostvarivanju prava i dužnosti građana i pravnih subjekata u Opštinskoj upravi opštine Prnjavor u periodu 01.01.2015. do 31.12.2015. godine,

15. Izvještaj o radu Odbora za žalbe opštine Prnjavor za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine,

16. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu Prnjavor za period od 01. januara do 31. decembra 2015. godine,

b) Plan i Program rada JU Centar za kulturu Prnjavor za 2016. godinu,

17. a) Izvještaj o radu JP „Radio Prnjavor“ Prnjavor za 2015. godinu,

b) Program rada JP „Radio Prnjavor“ Prnjavor za 2016. godinu,

18. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području opštine Prnjavor u 2015. godini.