Poziv za 32. sjednicu SO Prnjavor.pdf

1. Aktuelni čas

2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe

3. Nacrt Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti,

4. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinsklim administrativnim taksama,

5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana “Prnjavor”,

6. a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor,

b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja,

7. a) Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01. – 31.12.2014. godine

b) Izvještaj o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period 01.01. – 31.12.2014. godine,

v) Izvještaj o izvršenim realokacijama za period 01.01. – 31.12.2014. godine,

Prilog: Izvršenje budžeta tabele

8. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području opštine Prnjavor u 2014. godini,

9. a) Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor za period 01.01. – 31.12.2014. godine,

b) Plan i program rada Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor za 2015. godinu,

10. a) Izvještaj o radu Javnog preduzeća “Radio Prnjavor” Prnjavor za 2014. godinu,

b) Plan rada Javnog preduzeća “Radio Prnjavor” Prnjavor za 2015. godinu,

11. a) Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Prnjavor za period 01.01. – 31.12.2014. godine,

b) Plan rada JZU Dom zdravlja Prnjavor za 2015. godinu,

12. Rješenje o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene dijela Regulacionog plana za prostor u zoni uticaja Magistralnog puta M16.1  dionica Klašnice – Derventa, teritorija opštine Prnjavor, (izmjena I),

13. Rješenje za imenovanje Komisije za pripremu prijedloga imena naselja, ulica, trga ili parka.