Poziv za 8. sjednicu SO Prnjavor

  1. Aktuelni čas,
  2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,

2.1. Dopunsko rješenje Tošić Slavoljub

2.2.Dopunsko rješenje Đurić Ljeposava

3.Prijedlog Statuta opštine Prnjavor,

3.1.Izvještaj o održanoj javnoj raspravi o nacrtu Statuta

4.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Akcionog plana energetske efikasnosti za opštinu Prnjavor za period od 2018.-2020. godine,Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Akcionog plana energetske efikasnosti za opštinu Prnjavor za period od 2018.-2020. godine,

5.Prijedlog Odluke o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u Pečeneg Ilovi, opština Prnjavor,

6.Prijedlog Odluke o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u Babanovcima, opština Prnjavor,

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizovanju i usklađivanju poslovanja Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor,

8. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora  Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor i raspisivanju Javnog konkursa,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Dom  zdravlja Prnjavor,

9. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naselju i putnih objekata na njima,

10. Nacrt Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području opštine Prnjavor,

11. Plan utroška novčanih sredstava koja potiču od prihoda od posebnih namjena za šume za 2017. godinu,

12. Informacija o radu JP „DEP-OT“ d.o.o. Regionalna deponija Banja Luka, za 2016. godinu,

13.a) Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01-31.12.2016.  godine,

b) Izvještaj o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period 01.01-31.12.2016. godine,

v) v) Izvještaj o izvršenim realokacijama za period 01.01-31.12.2016. godine,

14. Izvještaj o stanju upravnog rješavanja u ostvarivanju prava i dužnosti građana i pravnih subjekata u Opštinskoj upravi Prnjavor u periodu 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine,

15. Informacija o korišćenju javnih površina za 2016. godinu,

16a.a) Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava za tehničko opremanje  Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne  opreme za 2016. godinu,

b) Plan utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2017. godinu,

17. Izvještaj o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na teritoriji opštine Prnjavor,

18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za pripremu prijedloga imena naselja, ulice, trga ili parka.