Poziv za 15.sjednicu SO Prnjavorr

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za žalbe opštine Prnjavor,
 4. Prijedlog Odlluke o subvencionisanju troškova komunalnih vodnih usluga socijalno ugroženim korisnicima na području opštine Prnjavor,
 5. Prijedlog Odluke o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2018. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u stambeno- poslovnoj zgradi („Boračka zgrada“) u Boračkoj ulici broj 16,
 7. Prijedlog Odluke o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada u 2018. godini povodom 24. marta – Dana opštine Prnjavor,
 8. Nacrt revidirane Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2018-2020. godina,
 9. a) Izvještaj o realizaciji Programa mjera preventivne zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti na području opštine Prnjavor za 2017. godinu, 

b) Program mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih  bolesti na području opštine Prnjavor za 2018. godinu,

 1. Izvještaj o radu JU Gimnazija Prnjavor za 2017. godinu,
 2. Izvještaj o radu JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor za 2017. godinu,
 3. Izvještaj o radu JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor za 2017. godinu,
 4. a) Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Prnjavor za 2017. godinu,

b) Program rada JU Centar za socijalni rad Prnjavor za 2018. godinu,

 1. a) Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Prnjavor za 2017. godinu,

b) Program rada JU Centar za kulturu Prnjavor za 2018. godinu,

 1. a) Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka Prnjavor za 2017. godinu,

b) Program rada JU Narodna biblioteka Prnjavor za 2018. godinu,

 1. a) Izvještaj o radu JP „Radio Prnjavor“ Prnjavor za 2017. godinu,

b) Proram rada JP „Radio Prnjavor“ Prnjavor za 2018. godinu,

 1. a) Prijedlog Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Odbora za žalbe oppštine   Prnjavor,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. Odbora za žalbe opštine Prnjavor,

 1. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Statutarno-pravne komisije,

b) Prijedlog Rješenja o izboru člana Statutarno-pravne komisije.