Katolička župna crkva svetog Ante Padovanskog u Prnjavoru sagrađena je 1908. godine, ali se za potrebe bogosluženja počela upotrebljavati tek 1910. godine. Plan, odnosno projekat crkve, izradio je trapistički redovnik Eberhard. Prva, stara katolička crkvica u Prnjavoru, građena je 1890. godine, i nalazila se blizu nove, tj sadašnje crkve. Zemljište za novu crkvu i župnu kuću pribavljeno je već 1891. godine. Crkva je jednobrodna sa velikim, masivnim zvonikom na istoku gdje se nalaze i glavna ulazna vrata. Građena je u neoromaničkom stilu. Smještena je u najvišem dijelu grada. Na tornju crkve nalaze se veliki satovi koji i danas pokazuju tačno vrijeme. Jedan od najvažnijih predmeta u crkvenom inventaru su dva velika kipa svetog Ante Padovanskog koji je izradila Lojzika Ulman iz Vinkovaca 1985. godine.