Grad Prnjavor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na udaljenosti oko 50 km od granice sa Republikom Hrvatskom / Evropskom Unijom.

Zauzima površinu od 631,45 km² i obuhvata plodne doline rijeka Ukrine, Vijake i Lišnje, između planina Motajice na sjeveru i Ljubića na jugu, sa prosječnom nadmorskom visinom od oko 250 metara.

Po svom geografskom položaju, koji karakteriše obod Panonske nizije, prostor grada Prnjavor ima odlike umjereno-kontinentalne klime.

Regionalno posmatrano pripada prostoru banjalučke regije i graniči sa sljedećim gradovima/opštinama: Derventa, Doboj, Laktaši, Srbac, Teslić i Čelinac.

U makroregionalnom smislu nalazi se na pravcima velikih saobraćajnih tokova od sjevera ka jugu (iz kontinentalne Evrope prema Jadranskom moru).

Teritoriju grada presijecaju veoma važni putni pravci, koji ovu lokalnu zajednicu povezuju sa njenim bližim i daljim okruženjem (magistralni put M16.1 Klašnice-Prnjavor-Derventa, regionalni put R476 Čelinac-Prnjavor, regionalni put R474 Doboj-Prnjavor-Srbac), a djelimično uz rijeku Ukrinu, na južnom dijelu, prolazi željeznička pruga Banja Luka-Doboj- Sarajevo-Ploče).