Uspostavljanje javno-privatnog dijaloga kroz formiranje i rad Privrednih savjeta, može da doprinese do unapređivanja poslovnog okruženja i investicione klime. Na taj način lokalna zajednica dobija tijelo koje identifikuje prepreke sa kojima se suočavaju biznisi, te uz konstruktivno i partnersko djelovanje ka njihovom otklanjanju, predstavlja pozitivan primjer sistematskog rada na poboljšanju poslovnog okruženja.

Privredni savjet opštine Prnjavor sačinjavaju  prestavnici privatnog sektora, odnosno najznačajnijih sektora privrede, kao i predstavnici javnog sektora sa tehničkim sekretarijatom koji prati njihov rad.

Privredni savjet je stalno tijelo imenovano od strane načelnika koje ima savjetodavnu funkciju radi jačanja javno-privatnog dijaloga. Ovo tijelo daje prijedloge i inicijative za poboljšanje privredne konkurentnosti, prati sva pitanja vezana za privredu, te na osnovu toga donosi odluke, preporuke, pokreće inicijative koje će unaprijediti privredni razvoj i poboljšati domaća i strana ulaganja. U skladu sa preporukama Privrednog savjeta načelnik donosi zaključak kojim se inicijative/preporuke prosljeđuju nadležnim institucijama/organizacijama/organima za rješavanje sa tačno definisanim rokom i nosiocima realizacije.

Privredni savjet opštine Prnjavor konstituisan je 28. septembra 2017. godine.