Opštinu Prnjavor karakterišu izražena preduzetnička tradicija, kao i mogućnost za razvoj poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Okosnicu razvoja opštine čine mala i srednja preduzeća. Najveći broj preduzeća djeluje u oblasti metaloprerađivačke, prehrambene i proizvodnje kože i obuće, ali značajno je spomenuti i proizvodne kapacitete iz oblasti prerade drveta, proizvodnje namještaja i građevinskog materijala. Sa preduzetničkom tradicijom, geografskom pozicijom na 60 km udaljenosti od granice s EU i ključnih evropskih puteva na pravcu sjever-jug i istok-zapad, razvijenom poljoprivrednom proizvodnjom, prehrambenom i metaloprerađivačkom industrijom, opština Prnjavor predstavlja odličnu lokaciju za nove investicije.